Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inżynier organizacji i planowania produkcji

Description

Code

2141.4.2

Description

Inżynierowie organizacji i planowania produkcji dokonują przeglądu i oceny wyników produkcji, przeprowadzają analizę danych i identyfikują niepełne systemy produkcji. Szukają oni rozwiązań długo- lub krótkoterminowych, ulepszeń planowania produkcji i optymalizacji procesu.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: