Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operator kowarki

Description

Code

7223.23

Description

Operatorzy kowarki konfigurują i obsługują obrotowe kowarki przeznaczone do zmiany kształtu okrągłych metalowych detali żelaznych i nieżelaznych na wymagany kształt, najpierw przez ich zbicie do zmniejszenia ich średnicy przy użyciu siły ściskającej dwóch lub większej liczby matryc, a następnie przez ich znakowanie przy użyciu obrotowej kowarki, w którym to procesie nie dochodzi do utraty nadmiaru materiału.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności