Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inżynier budownictwa

Description

Code

2142.1

Description

Inżynierowie budownictwa projektują, planują i opracowują techniczne i inżynieryjne specyfikacje techniczne dla projektów infrastrukturalnych i budowlanych. Stosują oni wiedzę techniczną w szerokim wachlarzu projektów, począwszy od budowy infrastruktury transportowej, mieszkalnictwa i budynków luksusowych aż po budowę obiektów przyrodniczych. Plany te mają na celu optymalizację materiałów oraz uwzględnienie specyfikacji i alokacji zasobów w ramach ograniczeń czasowych.

Etykieta synonimiczna

rzeczoznawca budowlany

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności