Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inżynier geodeta

Description

Code

2165.4

Description

Inżynierowie geodeci określają za pomocą specjalistycznego sprzętu odległości i położenia punktów na powierzchni obiektów budowlanych. Wykorzystują pomiary konkretnych aspektów obiektów budowlanych, takich jak energia elektryczna, pomiary odległości i objętości struktur metalowych, w celu stworzenia rysunków architektonicznych i opracowania projektów budowlanych.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności