Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

kierownik call centre

Description

Code

1439.1

Description

Kierownicy call centre wyznaczają miesięczne, tygodniowe i dzienne cele call centre. Zajmują się mikrozarządzaniem wynikami uzyskanymi przez call centre, aby aktywnie reagować poprzez plany, szkolenia lub plany motywacyjne w zależności od problemów, z którymi boryka się call centre. Dążą do osiągnięcia kluczowych wskaźników wydajności, takich jak minimalny czas pracy, dzienna sprzedaż i zgodność z parametrami jakościowymi.

Etykieta synonimiczna

kierownik biura

menedżer call centre

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności