Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

inżynier hydroenergetyk

Description

Code

2142.1.5

Description

Inżynierowie hydroenergetycy badają, projektują i planują budowy obiektów wytwarzających energię elektryczną z przepływu wody. Szukają oni optymalnych lokalizacji, przeprowadzają testy i próbują wykorzystać różne materiały w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników. Inżynierowie hydroenergetycy opracowują strategie na rzecz bardziej wydajnej produkcji energii i analizują skutki dla środowiska.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: