Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

radioterapeuta

Description

Code

3211.2

Description

Radioterapeuci odpowiadają za dokładne przeprowadzanie radioterapii u pacjentów onkologicznych oraz, w ramach wielodyscyplinarnego zespołu, za elementy przygotowania do leczenia i opieki nad pacjentem. Obejmuje to bezpieczne i dokładne dostarczenie przepisanej dawki promieniowania oraz opiekę kliniczną i wspieranie pacjenta na etapach przygotowania do leczenia, leczenia i bezpośrednio po leczeniu.

Etykieta synonimiczna

radiolog terapeutyczny

RTT

praktyk radiografii terapeutycznej

radiolog terapii

lekarz radiografii terapeutycznej

technolog w radioterapii

technolog radioterapii

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności