Skip to main content

Show filters

Hide filters

oficer pokładowy

Description

Code

3152.1

Description

Oficerowie pokładowi pełnią obowiązki wachtowe na pokładzie statków, takie jak określanie kursu i prędkości, manewrowanie w celu uniknięcia zagrożeń oraz ciągłe monitorowanie pozycji statków przy użyciu map i pomocy nawigacyjnych. Prowadzą dzienniki i inne rejestry śledzenia ruchu statku. Zapewniają, że przestrzegane są odpowiednie procedury i praktyki w zakresie bezpieczeństwa, sprawdzają, czy sprzęt jest w dobrym stanie, oraz nadzorują załadunek i rozładunek towarów lub ruch pasażerów. Sprawują nadzór nad członkami załogi zajmującymi się obsługą techniczną i podstawowym utrzymaniem statku.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: