Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

konsultant ds. pracy i szkolenia zawodowego

Description

Code

2423.2

Description

Konsultanci ds. pracy i szkolenia zawodowego zapewniają pomoc osobom bezrobotnym w znalezieniu zatrudnienia lub możliwości szkolenia zawodowego, odpowiednio do ich wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Doradzają bezrobotnym, jak prezentować swoje umiejętności podczas szukania zatrudnienia. Konsultanci ds. pracy i szkolenia zawodowego pomagają osobom poszukującym pracy w przygotowywaniu życiorysów i listów motywacyjnych i w przygotowaniu się na rozmowę kwalifikacyjną oraz wskazują, gdzie szukać nowych możliwości pracy lub szkoleń.

Etykieta synonimiczna

doradca ds. pracy i szkolenia zawodowego

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: