Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inwentaryzator zwierząt

Description

Code

2621.9

Description

Inwentaryzatorzy zwierząt są odpowiedzialni za prowadzenie zróżnicowanej dokumentacji dotyczącej zwierząt i opieki nad nimi w zbiorach zoologicznych. Jest to dokumentacja zarówno historyczna, jak i bieżąca. Inwentaryzatorzy zwierząt mają obowiązek tworzenia uporządkowanej ewidencji dokumentów zgodnie z ustalonymi zasadami. W większości przypadków wiąże się to również ze składaniem regularnych sprawozdań na potrzeby regionalnych lub międzynarodowych systemów informacji o gatunkach i w ramach zarządzanych programów hodowlanych, tj. inwentaryzatorzy zwierząt są zazwyczaj odpowiedzialni za zarządzanie wewnętrzne i zewnętrzne dokumentacją instytucji. Inwentaryzatorzy zwierząt często koordynują również transport zwierząt do zbiorów zoologicznych.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: