Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

agent ubezpieczeniowy

Description

Code

3321.3

Description

Agenci ubezpieczeniowi oceniają ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej i zasady polityki w zakresie odpowiedzialności oraz podejmują decyzje dotyczące nieruchomości komercyjnych. Sprawdzają stan nieruchomości przedsiębiorstw, analizują zasady polityki w zakresie kontroli, pomagają w kwestiach dotyczących nieruchomości i czynszu, przygotowują umowy kredytowe i rozpatrują ryzyko handlowe w celu dostosowania go do praktyk biznesowych. Agenci ubezpieczeniowi analizują różne informacje od potencjalnych klientów w celu dokonania oceny prawdopodobieństwa zgłoszenia przez nich roszczenia. Dążą do zminimalizowania ryzyka dla towarzystwa ubezpieczeniowego oraz dbają o to, aby składki ubezpieczeniowe odpowiadały powiązanym rodzajom ryzyka. Mogą być specjalistami w zakresie ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń zdrowotnych, reasekuracji, ubezpieczeń komercyjnych i ubezpieczeń hipoteki.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności