Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

specjalista spawania wiązką elektronową

Description

Code

7212.3.1

Description

Specjaliści spawania wiązką elektronową konfigurują i obsługują maszyny służące do łączenia ze sobą oddzielnych detali metalowych za pomocą wiązki elektronów o dużej prędkości. Monitorują procesy obróbki, które powodują zmianę energii kinetycznej elektronów, co pozwala im przekształcić się w ciepło, które topi metal i umożliwia jego łączenie się w procesie precyzyjnego spawania.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności