Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operator maszyn do anodowania

Description

Code

8122.2

Description

Operatorzy maszyn do anodowania ustawiają i dozorują maszyny do anodowania, przeznaczone do nadania skądinąd wykończonym obrabianym przedmiotom metalowym, zwykle na bazie aluminium, trwałej powłoki wykończeniowej z tlenku anodowego, odpornej na korozję, w procesie pasywacji elektrolitycznej, który zwiększa grubość naturalnej warstwy tlenku na powierzchni metalowych części obrabianych.

Etykieta synonimiczna

operator linii anodowania

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności