Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

pracownik ekip awaryjnych

Description

Code

5419.6

Description

Pracownicy ekip awaryjnych pracują na misjach pomocowych w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych, takich jak klęski żywiołowe lub wycieki ropy naftowej. Usuwają pozostałości lub odpady powstałe w wyniku zdarzenia, dbają, aby osoby dotknięte katastrofą uzyskały schronienie, zapobiegają dalszym szkodom oraz przewożą towary, takie jak żywność i artykuły medyczne.

Etykieta synonimiczna

ratownik górniczy

ratownik górski

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: