Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

technik ds. testowania materiałów

Description

Code

3111.7

Description

Technicy ds. testowania materiałów wykonują różne badania materiałów, takich jak gleby, beton, kamień i asfalt, w celu sprawdzenia zgodności planowanych przypadków użycia ze specyfikacjami.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: