Skip to main content

Show filters

Hide filters

twórca napisów filmowych

Description

Code

2643.6.2

Description

Twórcy napisów filmowych mogą pracować w ramach jednego języka lub w różnych językach. Twórcy wewnątrzjęzykowych napisów filmowych tworzą napisy dla widzów niedosłyszących, natomiast twórcy międzyjęzykowych napisów filmowych tworzą napisy do filmów lub programów telewizyjnych w innym języku niż słyszany w materiale audiowizualnym. Dbają o to, aby podpisy i napisy były zsynchronizowane z dźwiękiem, obrazami i dialogiem dzieła audiowizualnego.

Etykieta synonimiczna

twórca napisów dla niesłyszących

tłumacz napisów filmowych

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: