Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inżynier ds. homologacji

Description

Code

2141.3

Description

Inżynierowie ds. homologacji są odpowiedzialni za proces homologacji nowych rodzajów pojazdów, podzespołów i układów oraz za zapewnienie zgodności z wymogami regulacyjnymi obowiązującymi w kraju sprzedaży. Opracowują i wdrażają programy homologacji oraz ułatwiają przeprowadzanie badań związanych z homologacją typu zgodnie z prawodawstwem europejskim, zapewniając przestrzeganie terminów homologacji. Zajmują się badaniem i interpretacją wymogów regulacyjnych oraz są głównym punktem kontaktowym dla celów homologacji i certyfikacji w ramach organizacji oraz dla agencji zewnętrznych. Inżynierowie ds. homologacji opracowują dokumentację techniczną i wspierają inżynierów przygotowujących projekty i przeprowadzających testy w procesie projektowania pojazdów.

Scope note

Does not include the motor vehicle assembly inspector. Does not include the motor vehicle engine inspector.

Etykieta synonimiczna

kierownik ds. homologacji

inżynier ds. zgodności pojazdów silnikowych

inżynier homologacji samochodowej

inżynier ds. projektowania pojazdów,

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności