Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

autor programów nauczania przez internet

Description

Code

2359.7

Description

Autorzy programów nauczania przez internet projektują i opracowują uproszczone formy naukowych treści cyfrowych, w tym materiałów referencyjnych, slajdów, ocen, screencastów, nagrań wideo i podcastów. Piszą i przekazują treść aplikacji do uczenia się w oparciu o komputer.

Etykieta synonimiczna

autorka programów nauczania przez internet

autor programu nauczania przez internet

autor programów nauczania przez Internet

autor treści e-kształcenia

autor treści e-learningowych

autor treści e-nauczania

autorzy programów nauczania przez internet

nauczyciel nauczania na odległość

projektant treści e-learningowych

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności