Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

inspektor jakości obiektów budowlanych

Description

Code

3112.1.3

Description

Inspektorzy jakości obiektów budowlanych monitorują działania na większych placach budów, żeby upewnić się, że wszystko odbywa się zgodnie z normami i specyfikacjami. Zwracają szczególną uwagę na potencjalne problemy związane z bezpieczeństwem i pobierają próbki produktów w celu sprawdzenia ich zgodności z normami i specyfikacjami.

Etykieta synonimiczna

inspektor nadzoru obiektów budowlanych

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: