Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

komendant straży pożarnej

Description

Code

1112.4

Description

Komendanci straży pożarnej nadzorują pracę służb pożarniczych, zapewniając skuteczność świadczonych usług i niezbędne wyposażenie. Opracowują i zarządzają polityką biznesową zapewniającą ustawodawstwo w tej dziedzinie. Komendanci straży pożarnej przeprowadzają inspekcje bezpieczeństwa i promują edukację w zakresie zapobiegania pożarom.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: