Skip to main content

Show filters

Hide filters

kierownik działu zarządzania zasobami ludzkimi

Description

Code

1212.2

Description

Kierownicy działu zarządzania zasobami ludzkimi planują, projektują i wdrażają procesy związane z kapitałem ludzkim przedsiębiorstw. Opracowują programy rekrutacji, rozmów o pracę i wyboru pracowników na podstawie wcześniejszej oceny profilu i umiejętności wymaganych w przedsiębiorstwie. Ponadto zarządzają oni programami rekompensat i rozwoju dla pracowników przedsiębiorstwa, obejmujących szkolenia, ocenę umiejętności i roczne oceny, awanse, programy dla emigrantów oraz ogólną pewność co do dobrobytu pracowników w miejscu pracy.

Etykieta synonimiczna

dyrektor ds. zasobów ludzkich

kierownik agencji zatrudnienia

kierownik biura karier

kierownik ds. kadrowych

kierownik ds. personalnych

kierownik ds. personelu

kierownik działu kadr i płac

kierownik działu szkoleń

kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

kierownik zarządzania zasobami ludzkimi

specjalista ds. kadr i płac

specjalista ds. personalnych

specjalista ds. rekrutacji

specjalista ds. relokacji

specjalista ds. świadczeń

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

Narrower occupations

umiejętności