Skip to main content

Show filters

Hide filters

korektor tekstu

Description

Code

4413.1

Description

Korektorzy tekstu analizują kopie gotowych produktów, takich jak książki, gazety i czasopisma. Poprawiają błędy gramatyczne, typograficzne i ortograficzne w celu zapewnienia wysokiej jakości drukowanego produktu.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: