Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

doradca ds. gospodarki leśnej

Description

Code

2132.5

Description

Doradcy ds. gospodarki leśnej świadczą usługi i doradztwo w sprawach gospodarczych i środowiskowych związanych z gospodarką drzewną i leśną zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

Etykieta synonimiczna

doradca do spraw gospodarki leśnej

doradca ds. gospodarki lasów

doradca ds. lasów

doradca ds. leśnictwa

doradcy ds. gospodarki leśnej

inżynier leśnictwa

leśnik

opiekun lasów

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: