Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

przełożony serwisu sprzątającego / przełożona serwisu sprzątającego

Description

Code

5151.2

Description

Przełożeni serwisu sprzątającego są odpowiedzialni za nadzór i koordynację codziennych operacji sprzątania i służby pięter w placówkach świadczących usługi noclegowe.

Etykieta synonimiczna

koordynator serwisu sprzątającego

koordynator piętra

kierownik piętra

przełożona serwisu sprzątającego

przełożony serwisu sprzątającego

menadżer piętra

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: