Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kierownik budowy

Description

Code

1323.1

Description

Kierownicy budowy są odpowiedzialni za planowanie i koordynację projektów budowlanych. Zapewniają oni wiedzę fachową w fazie projektowania projektów budowlanych poprzez ułatwienie lepszego oszacowania kosztów i skutków funkcjonalnych. Uczestniczą w procesie składania ofert na projekty budowlane i nadzorują podwykonawców, aby realizowali poszczególne etapy procesu budowy od początku do końca. Dążą do zwiększenia wartości projektów zarówno w zakresie poprawy efektywności, jak i tworzenia wartości dla klientów.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności