Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

technik geolog

Description

Code

3111.4

Description

Technicy geolodzy pomagają we wszystkich działaniach prowadzonych przez geologów. Pod nadzorem geologów zbierają materiały, prowadzą badania i badają próbki pobrane z ziemi. Technicy geolodzy pomagają określić wartość terenu przeznaczonego na poszukiwanie ropy naftowej lub gazu. Prowadzą różne działania techniczne, w tym pobierają próbki podczas badań geochemicznych, pracują na terenach wiertniczych i uczestniczą w badaniach geofizycznych i geologicznych.

Etykieta synonimiczna

technik geofizyk

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: