Skip to main content

Show filters

Hide filters

kowal

Description

Code

7221.1

Description

Kowale podgrzewają metal, zwykle stal, w kuźni i nadają mu kształt za pomocą młota, dłuta i kowadła. Współcześnie tworzą głównie metalowe wyroby rzemieślnicze własnej produkcji, w tym przedmioty ozdobne, a także podkowy; jest to jeden procesów przetwarzania metalu, który nie został uprzemysłowiony.

Etykieta synonimiczna

artysta kowal

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

Narrower occupations

umiejętności