Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

operator urządzeń do utylizacji odpadów stałych

Description

Code

3132.3

Description

Operatorzy urządzeń do utylizacji odpadów stałych obsługują i utrzymują w ruchu maszyny i urządzenia do unieszkodliwiania i dystrybucji odpadów stałych oraz badają próbki w celu monitorowania zanieczyszczenia. Pomagają w zbieraniu i usuwaniu odpadów stałych, takich jak odpady budowlane i rozbiórkowe, oraz zapewniają zgodność procesu unieszkodliwiania z przepisami bezpieczeństwa. Zapewniają opróżnianie pojemników na odpady komunalne, właściwe rozróżnianie odpadów, które mają zostać poddane recyklingowi lub usunięte, a także monitorują maszyny i urządzenia.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: