Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

sprzedawca energii odnawialnej

Description

Code

3322.1.2

Description

Sprzedawcy energii odnawialnej oceniają zapotrzebowanie klientów na dostawy energii i starają się zapewnić sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych. Promują dostawców energii ze źródeł odnawialnych i wykorzystanie produktów opartych na energii odnawialnej oraz współpracują z odbiorcami w celu zwiększenia sprzedaży.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności