Skip to main content

Show filters

Hide filters

ważyć surowce przy ich przyjmowaniu

dokonywać pomiarów do celów związanych z pracą

umiejętności i kompetencje w zakresie samozarządzania

pracować w wydajny sposób

zarządzać jakością

przeprowadzać kontrole jakości przed montażem

sprawdzać jakość surowców

zatwierdzać surowce

pomiar właściwości fizycznych

umiejętności i kompetencje życiowe

stosować wiedzę ogólną

stosować wiedzę z zakresu nauki, technologii i inżynierii

dokonywać pomiarów do celów związanych z pracą

ważyć materiały

obsługa maszyn i sprzętu specjalistycznego

stosowanie instrumentów i narzędzi precyzyjnych

stosowanie precyzyjnych urządzeń pomiarowych

obsługiwać maszynę do ważenia

przenoszenie lub podnoszenie materiałów, urządzeń lub dostaw

zarządzać przyjmowaniem surowców do produkcji pasz dla zwierząt

pomiar właściwości fizycznych

ważenie

stosować procedury oceny w odniesieniu do materiałów przy ich przyjmowaniu

obsługiwanie i przenoszenie

przenoszenie i podnoszenie

przechowywanie towarów i materiałów

obsługiwać dostawy surowców

analiza i ocena informacji i danych

analiza i ocena informacji i danych

planować i organizować

organizować informacje, przedmioty i zasoby

przetwarzać informacje jakościowe

umiejętności w zakresie informacji

monitorowanie, inspekcja i testowanie

monitorowanie jakości towarów

umiejętności i kompetencje o charakterze ogólnym

umiejętności i kompetencje w zakresie myślenia

przetwarzać informacje, idee i koncepcje

myśleć krytycznie

umiejętności

świadczenie pomocy i opieki

ochrona i egzekwowanie

przestrzeganie procedur operacyjnych

stosować procedury oceny w odniesieniu do materiałów przy ich przyjmowaniu

sprawdzać jakość surowców przy ich odbiorze

ważyć surowce przy ich przyjmowaniu

Description

Description

Wykonywać procedury ważenia, aby oszacować ilość surowców. Dokładnie rejestrować wagę i starać się minimalizować wszelkie straty surowców.