Skip to main content

Show filters

Hide filters

utrzymywać sprzęt do piłowania w dobrym stanie

Description

Description

Dopilnować, aby pilarki były zawsze w dobrym i bezpiecznym stanie technicznym. Kontrolować sprzęt pod kątem wad. Wymieniać wadliwe lub zużyte elementów zgodnie z wytycznymi. Bezpiecznie przechowywać elementy, gdy nie są używane. Powiadamiać podmiot odpowiedzialny w przypadku dużych lub niebezpiecznych usterek.