Skip to main content

Show filters

Hide filters

porównywać wartość nieruchomości

Description

Description

Zdobywać informacje na temat wartości nieruchomości porównywalnych z wycenianą nieruchomością w celu doprecyzowania szacunków i ocen lub ustalać lub negocjować cenę, za którą nieruchomość może zostać sprzedana lub wynajęta.