Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

wybierać działania renowacyjne

Description

Description

Określać potrzeby i wymogi w zakresie odbudowy oraz planować działania. Rozważać pożądane wyniki, wymagany poziom interwencji, ocenę rozwiązań alternatywnych, ograniczenia w zakresie działań, wymogi dla zainteresowanych stron, ewentualne zagrożenia i przyszłe warianty.