Skip to main content

Show filters

Hide filters

technologie komunikacji pojazd-otoczenie

Description

Description

Technologia, dzięki której pojazdy mogą komunikować się z innymi pojazdami i z otaczającą je infrastrukturą systemu transportowego. Technologia ta składa się z dwóch elementów: komunikacji pojazd-pojazd (V2V), dzięki której pojazdy mogą komunikować się między sobą, oraz komunikacji pojazd-infrastruktura (V2I), dzięki której pojazdy mogą komunikować się z systemami zewnętrznymi, takimi jak latarnie uliczne, budynki oraz rowerzyści lub piesi.

Powiązania