Skip to main content

Show filters

Hide filters

przeprowadzać studia wykonalności dotyczące inteligentnych sieci energetycznych

Description

Description

Przeprowadzać ocenę potencjału inteligentnej sieci energetycznej w ramach projektu. Prowadzić znormalizowane badania w celu określenia wpływu oszczędności energii, kosztów i ograniczeń oraz prowadzić badania naukowe wspierające proces podejmowania decyzji. Rozważać wyzwania i możliwości związane z wdrażaniem technologii bezprzewodowych na potrzeby inteligentnych sieci energetycznych.