Skip to main content

Show filters

Hide filters

nauczać metod komunikacji

Description

Description

Wybierać augmentatywne lub alternatywne metody komunikacji dla pacjentów, takie jak urządzenia automatyczne i język migowy oraz instruować pacjentów w jaki sposób je stosować. Uczyć pacjentów dysponujących niewielkimi umiejętnościami mowy lub niezdolnymi do mówienia, w jaki sposób wydawać dźwięki, poprawić ich głos lub zwiększyć ich umiejętności językowe, co umożliwi im skuteczniejsze komunikowanie się.

Powiązania