Skip to main content

Show filters

Hide filters

przeprowadzać studia wykonalności dotyczące systemów zarządzania budynkiem

Description

Description

Przeprowadzać ewaluację i ocenę potencjału systemów zarządzania budynkiem. Prowadzić znormalizowane badania w celu określenia wpływu oszczędności energii, kosztów i ograniczeń oraz prowadzić badania naukowe wspierające proces podejmowania decyzji.

Powiązania