Skip to main content

Show filters

Hide filters

przygotowywać dokumentację techniczną

Description

Description

Przygotowywanie dokumentacji dla istniejących i przyszłych produktów oraz usług, z opisem ich funkcjonalności i składu w taki sposób, aby były zrozumiałe dla szerokiego kręgu odbiorców nieposiadających przygotowania technicznego oraz zgodne z określonymi wymogami i normami. Aktualizuj dokumentację.

Etykieta synonimiczna

dokumentować cykl życia produktu

tworzyć specyfikacje techniczne

przygotowywać specyfikację techniczną

tworzyć dokumenty techniczne

tworzyć dokumentację techniczną

przygotowywać dokumenty techniczne

Powiązania