Skip to main content

Show filters

Hide filters

operacje magazynowe

Description

Description

Znajomość podstawowych zasad i praktyk w zakresie czynności magazynowych, takich jak składowanie towarów. Rozumienie i zaspokajanie potrzeb i wymogów klientów, a jednocześnie skutecznie wykorzystywanie sprzętu magazynowego, przestrzeni i siły roboczej.