Skip to main content

Show filters

Hide filters

procedury przeprowadzania testów elektronicznych

Description

Description

Protokoły badań, które umożliwiają szereg analiz systemów, produktów i części elektronicznych. Badania te obejmują badanie właściwości elektrycznych, takich jak napięcie, prąd, oporność, pojemność i indukcyjność, a także testowanie określonych komponentów elektronicznych, takich jak lampy elektronowe, półprzewodniki, układy scalone i baterie. Badania te obejmują oględziny, badania funkcjonalne, badania środowiskowe i badania bezpieczeństwa.