Skip to main content

Show filters

Hide filters

analiza danych, informacji i treści cyfrowych

Description

Description

Analiza, porównywanie i krytyczna ocena wiarygodności i rzetelności źródeł danych, informacji i treści cyfrowych. Analizować, interpretować i krytycznie oceniać dane, informacje i treści cyfrowe.