Skip to main content

Show filters

Hide filters

zapewniać przestrzeganie wymogów prawnych

Description

Description

Zapewniać zgodność z ustalonymi i obowiązującymi normami oraz wymogami prawnymi, takimi jak specyfikacje, polityki, normy lub przepisy w odniesieniu do celu, do którego dążą organizacje.

Etykieta synonimiczna

przestrzegać stosowania się do wymogów prawnych

zapewniać zgodność z regulacjami legislacyjnymi

zapewniać zgodność z przepisami prawa

nadzorować przestrzeganie przepisów prawa

Powiązania