Skip to main content

Show filters

Hide filters

nadzorować realizację projektu budowlanego

Description

Description

Upewnić się, że projekt budowlany jest prowadzony zgodnie z pozwoleniem na budowę, planami wykonania, specyfikacjami eksploatacyjnymi i projektowymi oraz odpowiednimi przepisami.