Skip to main content

Show filters

Hide filters

przygotowywać plany lekcji

Description

Description

Przygotowywać treść nauczania w klasie zgodnie z celami programu nauczania, przygotowując ćwiczenia, wyszukując aktualne przykłady itp.

Powiązania