Skip to main content

Show filters

Hide filters

przeprowadzać inspekcje napowietrznych linii elektroenergetycznych

Description

Description

Przeprowadzać inspekcje struktur wykorzystywanych do przenoszenia i dystrybucji energii elektrycznej, takich jak przewody, wieże i słupy, w celu wykrycia uszkodzenia i konieczności naprawy oraz zapewnienia ich rutynowej konserwacji.