Skip to main content

Show filters

Hide filters

przeprowadzać studia wykonalności dotyczące systemów ogrzewania elektrycznego

Description

Description

Przeprowadzać ewaluację i ocenę potencjału systemów ogrzewania elektrycznego Prowadzić znormalizowane badania w celu określenia, czy zastosowanie ogrzewania elektrycznego jest odpowiednie w danych warunkach oraz prowadzić badania naukowe w celu wsparcia procesu podejmowania decyzji.