Skip to main content

Show filters

Hide filters

stosować programowanie współbieżne

Description

Description

Korzystać z specjalistycznych narzędzi ICT w celu tworzenia programów, które umożliwią prowadzenie równoległych operacji poprzez dzielenie programów na równoległe procesy i, gdy to możliwe, łączenie wyników.

Etykieta synonimiczna

stosować przetwarzanie współbieżne

korzystać z programowania współbieżnego

używać programowanie współbieżne