Skip to main content

Show filters

Hide filters

analizować tendencje na rynku energii

Description

Description

Analizować dane wpływające na ruchy rynku energii i współpracować z ważnymi interesariuszami w dziedzinie energii w celu dokonywania dokładnych prognoz i wykonywania najbardziej korzystnych działań.