Skip to main content

Show filters

Hide filters

składać mikroukłady elektromechaniczne

Description

Description

Budować mikroukłady elektromechaniczne (MEMS) z użyciem mikroskopów, pincety lub robotów pick-and-place. Ciąć podłoża z pojedynczych płytek i łączyć elementy na powierzchni płytki za pomocą technik lutowania i spajania, takich jak lutowanie eutektyczne i bonding fuzyjny (SFB). Łączyć przewody za pomocą specjalnych technik łączenia drutów, takich jak spajanie termokompresyjne, i hermetycznie uszczelniać system lub urządzenie za pomocą technik uszczelniania mechanicznego lub mikropłaszczów. Uszczelniać i hermetyzować MEMS w próżni.

Powiązania