Skip to main content

Show filters

Hide filters

przeprowadzać studia wykonalności dotyczące pomp ciepła

Description

Description

Przeprowadzać ewaluację i ocenę potencjału układów pompy ciepła. Prowadzić znormalizowane badania w celu określenia kosztów i ograniczeń oraz badania naukowe wspierające proces podejmowania decyzji.